Het belang van empathie

Een digitale opleiding kan pas echt succesvol zijn met een grondige analyse van de behoeften en de gewoonten van de cursisten.

Digitale opleidingen bieden heel wat mogelijkheden omdat ze minder beperkt zijn in plaats en tijd, maar voorts gelden dezelfde vereisten als voor klassieke opleidingen: er moet nauwkeurig worden bepaald welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld of versterkt, welke methode daarvoor wordt gebruikt en waar de prioriteiten liggen.

Door in te zetten op empathie en welwillendheid kan “junk-opleiding” worden vermeden en wordt de aanpak gebaseerd op de realiteit van het bedrijf. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat digitale middelen hulpmiddelen blijven en geen doel op zich zijn.