Ik organiseer

Je organiseren betekent “tijdrovers” opsporen en wegwerken.

Je projecten en taken opsplitsen alsook prioriteiten stellen in een behapbare reeks dagelijkse activiteiten.

Het betekent anticiperen, voorspellen en niet ten prooi vallen aan hoogdringendheid.

Ons programma voor allen

◦   Wat is het uitstelgedrag ?

◦   Het is een kwestie van timing

◦   Beheer uw “dwingende boodschappen”

◦  Goed tijdbeheer

◦   Prioriteitenbeheer

◦   Omgaan met onderbrekingen

◦   Stel uw actieplan “WOOP” op

  • Quiz: Dwingende boodschappen
  • Quiz: Zichzelf efficiënt organiseren
  • Quiz: Prioriteitenbeheer
  • Quiz: Omgaan met onderbrekingen

Ik organiseer me

  • Een klein moment van reflectie
  • Diagnose Karasek
  • Matrix van Eisenhower
  • Wet van Illich
  • Synthesefiche

De weg van succes om te organiseren

Synthese boekje “Ik organiseer”