Kennis is handelen!

Ons Waarom

Wij geloven in een “agile”, dynamische, interactieve en inspirerende benadering waar onze digitale content op het raakvlak ligt van kennis en actie.

Dyna Learn wil het leerproces en de verwerving van bedrijfscontent stimuleren en iedereen de nodige verworvenheden in handen geven om het beste van zichzelf te geven en zich in zijn werk te ontplooien.

Wij hebben het werkelijk over een nieuwe pedagogische dialectiek waarvan bepaalde paradigma’s nog moeten worden ontwikkeld. Daarom moeten wij het leerplezier durven te innoveren en onbeperkt alle mogelijkheden benutten, door onze digitale ontwikkelingen te baseren op de combinatie van onze expertise inzake opleidingen en die van ons team van digital learning professionals.

Ons Hoe

Wij ontwikkelen eenvoudige, originele en doeltreffende content om alle deelnemers in staat te stellen hun competenties te verruimen en hun potentieel te ontwikkelen

Script

Voor elke video, ongeacht het onze content of de bedrijfscontent betreft, nemen wij de nodige tijd om de essentie van de uit te dragen boodschap te bevatten en werken vervolgens in tandem om de kernboodschappen te schrijven

Storyboard

Een digitale video, ongeacht zijn content, is een verhaal en soms een intrige dat/die zich stapsgewijs ontwikkelt. Kernboodschappen integreren in een verhaal dat verankerd is in de realiteit van de deelnemer, is een essentieel element van de leeractiviteit

Afbeeldingen

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar niet zomaar een beeld. Dyna Learn maakt er een punt van het esthetisch aspect op de voorgrond te stellen en aan elke video een specifieke stijl te verlenen

Animatie, muziek en geluidseffecten

Terwijl het beeld de taal is van het geheugen, is het suggereren van ritme en beweging door animatie de sleutel van elke leeractiviteit

Stem

Zoals iedereen weet, speelt de stem een belangrijke rol in de leeractiviteit. Terwijl de stem de logische schakel is tussen beeld en tekst, zijn ook andere elementen medebepalend, zoals het timbre van de intonatie, de precisie van de articulatie en de professionele kwaliteit van een studio-opname

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

De synergie tussen digital learning en klassikale training:De winnende combinatie voor de deelnemer!

Uw Digitale Strategie,Uw Content

Dyna Learn stelt u een team ter beschikking om in samenwerking met uw interne deskundigen specifieke content te ontwikkelen, afgestemd op uw beroepen, uw missie, uw visie en uw bedrijfswaarden

Ontdek onze interactieve video's

Ons Team

Tips van de maand

Born to be online!

Neem contact met ons

Telefoon

02 768 22 33
0475 32 29 89

Hebt u vragen?